close menu

רשימת חוקרים בתחום ה-Machine learning בישראל

פעמים רבות עולות שאלות בקהילה אודות חוקרים שונים באקדמיה העוסקים ב-Machine learning ו-Deep learning. בכדי לעשות סדר בנושא ולעזור לחברי הקהילה לקבל תמונת מצד מדויקת של כל העוסקים במלאכה באקדמיה, החלטתי ליצור רשימה מסודרת ומאוחדת שתרכז את כל החוקרים בתחום. הרשימה כוללת מספר רב של חוקרים בתחום מכל מוסדות הלימוד בארץ כאשר הם מחולקים לתחומי הפעילות שלהם (ראייה ממחושבת, עיבוד שפה טבעית וכו'). בנוסף לכך, לצד כל חוקר יש מידע נוסף אודות תחומי הפעילות העיקריים שלו, קישור לאתר האישי ועוד. השאיפה היא לשמור על הרשימה עדכנית ככל שניתן ומידי פעם אעבור עליה ואעדכן את הפרטים הרלוונטיים לכל חוקר וחוקר.

הרשימה עצמה, והמידע שנמצא בה, נאספו מפוסטים שונים בקבוצה וממידע שזמין באינטרנט. כפי שבוודאי אתם יכולים לראות, חלק מהנתונים אצל מרבית החוקרים אינם מלאים וכאן נדרשת העזרה של חברי הקהילה בהוספת מידע. אתם מוזמנים לעדכן את הרשימה ולהוסיף מידע נוסף שאתם מכירים ויודעים על אותם החוקרים. אנא, אל תוסיפו מידע אישי ופרטי אודות החוקרים השונים והוסיפו מידע שזמין בצורה פומבית והוא גלוי לכל – הפרטיות של החוקרים חשובה יותר מהנגישות אליהם. כמו כן, אם יש חוקר ששמו מופיע ברשימה ואיננו מעוניין בכך, ניתן לפנות אלי ואסיר אותו מהרשימה.

לרשימה לחצו כאן.

אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון, טכניון, האוניברסיטה הפתוחה, מכון ויצמן

עוד בנושא: